Из Летописа  наше школе

  

    „Почетком 1946.године основана је Народна књижница при основној школи. Од предратних књига није затечен ни један комад, пошто је све у току рата уништено. У току месеца маја приновњено је 80 књига, тако да је  књижница имала укупно 150 књига.

    Најревноснији читаоци били су ученици ове школе, а затим омладина. Старији су се ретко уписивали за чланове књижнице, а и они  који су били чланови ретко када су узимали књиге...“